Que son os conceptos KPI e OKR?

Banner OKR e KPI

É necesario ter en conta estes conceptos á hora de emprender?

No mundo dos negocios, especialmente ao emprender, é fundamental ter claros os obxectivos e medir o progreso do proxecto de maneira efectiva. Aquí é onde entran en xogo os conceptos de OKR (Objectives and Key Results) e KPI (Key Performance Indicators). Pero, que significan realmente estes termos e por que son importantes para os emprendedores?

Que son os OKR?

Os OKR, ou “Objectives and Key Results”, son unha metodoloxía de xestión e planificación que axuda ás organizacións a establecer e alcanzar os seus obxectivos. Os OKR compóñense de dous elementos clave:
 1. Obxectivos (Objectives): son metas cualitativas que se desexan alcanzar. Deben ser claros, inspiradores e ambiciosos. Por exemplo, un obxectivo podería ser “Aumentar a satisfacción do cliente”.
 2. Resultados Clave (Key Results): son métricas cuantitativas que miden o progreso cara ao obxectivo. Deben ser específicos e medibles. Seguindo co exemplo anterior, un resultado clave podería ser “Incrementar a puntuación de satisfacción do cliente nun 20% nos próximos seis meses”.

  Os OKR axudan a aliñar a todo o equipo cara a metas comúns e permiten avaliar o progreso de maneira continua, axustando estratexias se é necesario.

Que son os KPI?

Os KPI, ou “Key Performance Indicators”, son indicadores clave de rendemento que miden o éxito dunha organización ou dun proxecto específico. Os KPI utilízanse para avaliar o desempeño en áreas críticas do negocio e para tomar decisións informadas. A diferenza dos OKR, que están máis orientados a obxectivos a curto prazo e específicos, os KPI son métricas que se monitorizan de maneira continua. Exemplos de KPI poden incluír:
 1. Vendas mensuais: medir a cantidade de vendas realizadas nun mes.
 2. Taxa de conversión: a porcentaxe de visitantes do sitio web que realizan unha compra.
 3. Retención de clientes: a porcentaxe de clientes que continúan comprando nun período determinado.

É necesario ter en conta estes conceptos para emprender?

Si, definitivamente. Incorporar OKR e KPI na estratexia dun emprendemento pode marcar unha gran diferenza nas diferentes fases do negocio. Aquí algunhas razóns:
 1. Claridade e enfoque: os OKR axudan aos emprendedores a definir claramente as súas metas e a concentrarse no que realmente importa. Isto é crucial para non dispersarse e manter o rumbo correcto.
 2. Medición do progreso: os KPI proporcionan datos concretos sobre o desempeño do negocio. Isto permite aos emprendedores avaliar que estratexias están funcionando e cales necesitan axustes.
 3. Motivación e compromiso: ter obxectivos claros e medibles pode motivar ao equipo e fomentar un sentido de propósito compartido. Ademais, a transparencia nos resultados clave fortalece o compromiso do equipo.
 4. Adaptación e mellora continua: ao monitorizar os KPI, os emprendedores poden adaptarse rapidamente aos cambios do mercado e mellorar as súas estratexias de maneira continua.
 5. Toma de decisións informadas: tanto os OKR como os KPI proporcionan datos valiosos que respaldan a toma de decisións. Isto é esencial para optimizar recursos e maximizar oportunidades.
Por todo isto que mencionamos consideramos que os OKR e os KPI son ferramentas poderosas para calquera emprendedor. Non só axudan a definir e alcanzar obxectivos de maneira efectiva, senón que tamén proporcionan unha estrutura medible o que permite realizar melloras continuas. Implementando estes conceptos desde o inicio, os emprendedores poden establecer unha base sólida para o crecemento e a sustentabilidade do seu negocio.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Deixar un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.